Kadar ni na voljo 3D CAD modela lahko s pomočjo 3D skenerja izdelamo identično kopijo artikla. 3D skener pa uporabljamo tudi za kontrolo dimenzij in ugotavljanju toleranc gotovih proizvodov.