V podjetju razpolagamo s sodobnimi, računalniško vodenimi vakumirnimi stroji, maksimalnih dimenzij 3500 mm x 2500 mm.