V podjetju razpolagamo s sodobnimi, računalniško vodenimi vakumirnimi stroji, maksimalnih dimenzij 4000 mm x 3000 x 1000 mm.